Zutaten für Cocktails:

Rye Whiskey

Alkoholgehalt: 40%

In folgenden Cocktails ist Rye Whiskey auch enthalten:

Boston Flip
Brandy | Ei | Grenadine | Rye Whiskey |
Brooklyn
Maraschino | Rye Whiskey | Vermouth rosso |
Oriental
Curaçao triple sec | Rye Whiskey | Vermouth rosso |
Rock'n'Rye
Grenadine | Zitronensaft | Rye Whiskey |
Sazerac
Angostura | Pernod | Rye Whiskey | Soda | Zucker |
Tenn Tonner
Ginger Ale | Grand Marnier | Rye Whiskey |